กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

1. ลักษณะพิเศษของกฎหมายแรงงานที่แตกต่างจากกฎหมายอื่นเช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา (Special enforcement of Labor Law)

2. การจ้างงาน (Hiring in Labor Law)

  • การจ้างงานแบบมีกำหนดเวลา, การจ้างงานแบบไม่มีกำหนดเวลา, การทำสัญญาจ้าง
  • ความผิดพลาดของการจ้างงานแบบมีกำหนดเวลาที่พบบ่อย
  • การทดลองงาน ความผิดพลาดในการทดลองงานการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน

3. การทดลองงาน (Probation)

  • การทดลองงานที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
  • หากลูกจ้างออกเพราะไม่ผ่านทดลองงาน นายจ้างต้องจ่ายอะไรบ้าง

4. สิทธิของลูกจ้างที่กฎหมายคุ้มครอง (Employee right in Labor Law)

  • สิ่งที่นายจ้างมักทำผิดเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้าง

5. การบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับการทำงาน (Company rule and regulation that comply to Labor Law)

  • ระเบียบข้อบังคับที่ถูกและไม่ถูกกฎหมาย
  • การลงโทษพนักงานที่ทำผิดระเบียบ
  • การออกใบเตือนที่ถูกกฎหมาย

6. การเลิกจ้างพนักงาน (Dismiss employee in Labor Law)

  • การเลิกจ้างที่ก่อให้เกิดปัญหา และไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา

7. สาระของ พรบแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation Law)

8. การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานที่ได้ผล (Effective negotiation)

9. ถาม-ตอบ (Q&A)

 

***ในทุกหัวข้อจะมีการยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกรณีจริง***

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 49,920