หลักสูตร การจัดทำ Core Competency ด้วยกิจกรรม LEGO SERIOUS PLAY สำหรับผู้บริหารกลุ่ม Successor

หลักสูตร การจัดทำ Core Competency  ด้วยกิจกรรม LEGO ® SERIOUS PLAY ® สำหรับผู้บริหารกลุ่ม Successor

แนวคิด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน Core Competency ของบริษัทผ่านกิจกรรม LEGO ® SERIOUS PLAY ® ซึ่ง Core Competency ของบริษัทแต่ละข้อ ได้ถูกใส่ไว้ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน และนำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในส่วนของพฤติกรรมที่ต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับ Core Competency ขององค์กร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน Core Competency ขององค์กร
  2. ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบพฤติกรรมที่ต้องเริ่มปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ Core Competency ขององค์กร
  3. ผู้เข้าอบรมได้จัดทำ Action Plan หรือแผนการปฏิบัติด้านเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานในองค์กรที่สอดคล้องกับ Core Competency ขององค์กร
Visitors: 70,270