หลักสูตร YAMAHA' s Core Competency ด้วยกิจกรรม LEGO SERIOUS PLAY ให้กับผู้บริหารในโครงการ Successor Program บริษัท Yamaha Motor-Parts Manufacturing Thailand จำกัด

Visitors: 46,228