หลักสูตร Design Thinking Facilitator ให้กับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จัดโดย ก.พ.ร่วมกับ TCDC

Visitors: 45,385