หลักสูตร อบรมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เรื่อง Service Design และการสร้างกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas

หลักสูตร อบรมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เรื่อง Service Design และการสร้างกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas

แนวคิด

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวคิดการสร้างนวัตกรรมด้วย Service Design ซึ่งเป็นเครื่องมือการสร้างนวัตกรรมที่โด่งดังทั่วโลก และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน บูรณาการกับเครื่องมือ Lean Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneur) ที่ประสบความสำเร็จมามากมาย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้แก่ Service Design และ Lean Canvas เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจใหม่ที่สร้างสรรค์และจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ

Visitors: 68,105