หลักสูตรอบรมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ร่วมกับ TCDC เรื่อง Service Design และการสร้างกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ Lean Canvas

Visitors: 46,252