หลักสูตร Miracle Team With Life Coaching

หลักสูตร Miracle Team With Life Coaching

แนวคิด

เป็นกิจกรรม Outing ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ก้าวข้าม comfort zone ของตัวเอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันผ่านแนวทาง Group Coaching

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1, ได้รับแรงบันดาลใจในการกลับไปทำงานของตนเองได้ดีขึ้น
2. ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานผ่านกิจกรรม และได้เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

Visitors: 66,991