หลักสูตร Service Excellence: From Good to Great

หลักสูตร Service Excellence:  From Good to Great

แนวคิด

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการอย่างเหนือชั้น ด้วยการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาของคน เชื่อมโยงกับจิตวิทยาการให้บริการและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลูกค้า ความคาดหวังของลูกค้าในการมาใช้บริการ ทำให้ผู้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอะไร และอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความสุขจากการใช้บริการของเรา

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
     1. เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจความต้องการพื้นฐานของคน
     2. นำความรู้ด้านจิตวิทยาไปต่อยอดเพื่อทำความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า
     3. เรียนรู้ทักษะการสื่อสารกับลูกค้าและตอบสนองด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ

Visitors: 66,994