หลักสูตร Work Inspiration - Group Coaching

หลักสูตร Work Inspiration - Group Coaching

แนวคิด

คนที่สามารถจัดการสิ่งกวนใจในชีวิตได้ คือคนที่มีความสุขและสร้างผลงานได้ดียอดเยี่ยม แต่มีหลายคนที่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะจัดการสิ่งกวนใจจากภายนอก ต้องการให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนอื่นจะยอมเปลี่ยนหากว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาต้องการ จะง่ายกว่าหรือไม่ถ้าหากเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเราก่อน เลือกจัดการสิ่งกวนใจภายในตนเอง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ดีที่สุดของเราออกไปในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อความสุข ความสำเร็จและมีชีวิตที่สมดุล

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

     1. เห็นคุณค่าในตัวเอง มั่นใจ เกิดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีคุณค่า
     2. มองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นอย่างที่เขาเป็น เข้าใจในความต้องการของผู้อื่นและการไม่ตัดสินผู้อื่นจากความคิดของตนฝ่ายเดียว
     3. เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเกิดสังคมเปี่ยมคุณค่าในทีมงานและกับองค์กร

Visitors: 68,108