หลักสูตร Customize with LEGO® SERIOUS PLAY®

  • Happy Team & Happy Workplace

  • Team Synergy: One Team One Goal

  • Team Collaboration

  • Leadership 4.0

  • Team’s Value

  • Company Core Value & Culture

 แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 68,112