ศูนย์ประเมินสมรรถนะ (Assessment Center)

"สนใจแบบประเมินภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อ Innovatist Training & Consultant"

 

Email: infoinnovatist@gmail.com

 

 

Tel: 098 789 6629, 061 426 3965

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,799