ศูนย์ประเมินสมรรถนะ (Assessment Center)

"รับออกแบบและจัดทำแบบประเมินบุคลากรในองค์กร อาทิ Competency Assessment และแบบประเมินเพื่อวัดสมรรถนะในด้านต่างๆ

สนใจแบบประเมินภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และต้องการรายละเอียด โปรดติดต่อ Innovatist Training & Consultant"

 

Email: infoinnovatist@gmail.com

 

 

Tel: 098 789 6629, 061 426 3965

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 50,671