ทีมวิทยากร / Instructor

เรามีทีมวิทยากรคุณภาพมากกว่า 14 ท่าน รองรับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ทุกรูปแบบ รวมทั้งการ customize หลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเรายังมีบริการที่ปรึกษาในด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาองค์กร โดยทีมงานวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ครอบคลุมในทุกหัวข้อ


 • Piyatarin_1.jpg
  "วิทยากรผู้สร้างสีสันให้กับ workshop ผ่าน LEGO และ Boardgame โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และผลลัพธ์ไปสู่การปรับปรุงและใช้งานได้จริง"

 • IMG_7529.jpg
  "ที่ปรึกษามากประสบการณ์ เชี่ยวชาญหลากหลายระบบการพัฒนาและการจัดการองค์กร ผ่านการทำโครงการด้าน HR และการพัฒนาองค์กรให้กับบริษัทใหญ่ๆ ทั้งองค์กรระดับนานาชาติและองค์กรมหาชนในประเทศไทย"

 • 02Sep16-075.jpg
  โค้ชหลิวมีความเชี่ยวชาญในการปลดล็อคศักยภาพจากภายในสู่ความสำเร็จและความสุข ผ่านทักษะ Life Coaching และ NLP (Neuro Linguistic Programming)

 • 123.jpg
  "มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้าน HRD กว่า 10 ปี และเคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการของ NIDAโดยมีความชำนาญในการวางระบบ HRD ให้กับองค์กรในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่"

 • resize-1469261825638.jpg
  "มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรกับองค์กรชั้นนำมาหลากหลายองค์กร อาจารย์มีความชำนาญด้าน Coaching และการทำ Dialogue โดยสามารถผสมผสานลงในโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรได้อย่างกลมกล่อม"

 • S__26124312.jpg
  "นักจัด workshop แนวกิจกรรมสุดมันส์ กระตุกต่อมฮา ได้สาระ ทีมงานกลมเกลียว ต้อง อ.กังฟูของเราเท่านั้น"

 • Chockchai.jpg
  "นักพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิต ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีแห่งการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านนี้ ผ่านงานมานับร้อยโรงงาน"

 • Suwit_1.jpg
  "เซียนด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งทางด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานที่ปรึกษาและวิทยากร"

 • Phatthanapong.jpg
  "สุดยอดวิทยากรผู้ชำนาญระบบลีน การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องมือทางด้านการบริหารคุณภาพทั้งหมด"

 • Sompong.jpg
  "สุดยอดวิทยากรด้าน Mind Map ที่หาตัวจับยาก สร้างสมดุลย์แห่งสมองซ้ายและขวา สามารถสอนการนำ Mind Map มาประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม"

 • Pittaya.jpg
  "ที่ปรึกษาด้าน ISO 9001 14001 ตัวจริงเสียงจริง มาพร้อมเนื้อหาสาระและประสบการณ์มากมาย ที่พร้อมมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากที่ปรึกษาที่อยู่ในวงการมากว่า 15 ปี"

 • Ian Korman - Bio-2.jpg
  Mr. Korman has been teaching and instructing English, business management and technical subjects to adults in Asia for over 15 years.
Visitors: 46,253