ทีมที่ปรึกษา / Consultant

เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในแต่ละสาขาอาชีพ และพร้อมที่จะแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้าของเรา


 • Piyatarin_1.jpg
  "ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Gamified Action Learning ซึ่งเป็นกระบวนการลิขสิทธิ์เฉพาะของอินโนเวติสท์เท่านั้น"

 • IMG_7529.jpg
  "ที่ปรึกษามากประสบการณ์ เชี่ยวชาญหลากหลายระบบการพัฒนาและการจัดการองค์กร ผ่านการทำโครงการด้าน HR และการพัฒนาองค์กรให้กับบริษัทใหญ่ๆ ทั้งองค์กรระดับนานาชาติและองค์กรมหาชนในประเทศไทย"

 • Chinwut 1.jpg
  "มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้าน HRD กว่า 10 ปี และเคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการของ NIDAโดยมีความชำนาญในการวางระบบ HRD ให้กับองค์กรในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่"

 • Uthai.jpg
  "มือวางอันดับต้นๆของประเทศไทยในเรื่องการวางระบบโครงสร้างเงินเดือนมีผลงานการวางระบบโครงสร้างเงินเดือนให้กับหน่วยงานใหญ่ๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี"
Visitors: 45,385