ทีมวิทยากรและที่ปรึกษา / Instructor & Consultant


  • fa group.jpg
    เรามีทีมวิทยากรคุณภาพมากกว่า 14 ท่าน รองรับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ทุกรูปแบบ รวมทั้งการ customize หลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเรายังมีบริการที่ปรึกษาในด้านการพัฒนากลย...

  • consult.jpg
    เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในแต่ละสาขาอาชีพ และพร้อมที่จะแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้าของเรา
Visitors: 45,385